„Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy.” Lm 5,21

Ostrzeżenie

Mobirise

Ostrzeżenie

Nazywane także: Oświeceniem Wszystkich Dusz, Oświeceniem Sumień, drugim (lub nowym) Zesłaniem Ducha Świętego, Małym Sądem, Wielkim Dniem Światła.

Przekaz o tym wydarzeniu głosiło i cały czas głosi, niezależnie od siebie, w różnym czasie i w różnych częściach świata wielu mistyków, w tym, zarówno uznanych za świętych Kościoła Katolickiego (np. św. Faustyna Kowalska), jak i współczesnych nam - w XXI w.

Są to zarówno ci, których objawienia prywatne zostały oficjalnie uznane przez Kościół, jako zgodne z jego nauczaniem, jak i tacy, którzy cały czas głoszą przekazy Boże i objawienia te nie mogły być jeszcze ocenione (ponieważ cały czas trwają). Co ważne - przekazy te, od kobiet, mężczyzn, a nawet dzieci, pojawiające się od kilku wieków, znacząco nasiliły się w ostatnich latach (!). Mowa jest nawet o tym, że OSTRZEŻENIE jest już „bardzo, bardzo bliskie”. 

Czy warto się tym przejmować? 

Każdy z nas umrze. To jest fakt, z którym pogodzić się musi każdy człowiek, zarówno wierzący, jak i niewierzący. Każdy chrześcijanin wyznaje podczas każdej Mszy Świętej i przy innych okazjach wiarę w „życie wieczne”. Jest to równoznaczne z wiarą w sąd szczegółowy, który czeka każdego człowieka po śmierci, który, jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1022) - „dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki”.

Jeżeli tak, to czy nie warto przygotować się na ten czas już teraz, niezależnie od tego czy nadejdzie podczas naszego życia jako OSTRZEŻENIE, czy też w chwili śmierci - jako SĄD SZCZEGÓŁOWY? 

Ostrzeżenie - co się ma wydarzyć?

„Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym”.
(„Dzienniczek” św. s. Faustyna Kowalska, 83).

„(...) strumienie światła, rozświetlą ziemię, jednocześnie przeszywając każdą duszę i oświecając każde sumienie. Wszyscy zobaczą swoje przeszłe grzechy i ich konsekwencje, bez względu na to, czy wierzą w Boga.
Ostrzeżenie będzie największym aktem miłosierdzia dla ludzkości odkąd Jezus przyszedł na ziemię. [Ostrzeżenie] będzie zarówno globalne, jak i osobiste (...).
Wszystko się nagle zatrzyma. Samolot lecący wśród chmur znieruchomieje pośrodku nieba (...). Wszyscy i wszystko na ziemi zostanie zamrożone, jakby czas się zatrzymał. Jednak w ciągu następnych pięciu do piętnastu minut ludzie - muzułmanie i ateiści, chorzy i zdrowi, młodzi i starzy - zobaczą grzechy swojego życia. Ujrzą dobro, którego nie uczynili, i zło, którego się dopuścili.
Krzyż pozostanie na niebie przez siedem dni i siedem nocy”.
(Christine Watkins na podstawie objawień spisanych w książce „Ostrzeżenie”, wyd. Esprit 2020)

„Ostrzeżenie nie jest fantazją. Ludzkość musi zostać oczyszczona, żeby nie wpadła w płomienie piekła”
(nasza Pani do Luz de Marii de Bonilli, przesłanie z 5.03.2013)

„Na świat zstąpi wielkie oczyszczenie poprzedzone oświeceniem sumienia, w którym wszyscy zobaczą siebie tak, jak widzi ich Bóg”
(bł. Anna Maria Taigi).

„Mówię o ostrzeżeniu, chwili, w której każdy stanie sam na sam ze swoim sumieniem i swoimi grzechami - chwili tak obezwładniającej, że niektórzy nie przeżyją doświadczenia własnej nikczemności”
(Jezus do Luz de Marii de Bonilli, 2018)

„Ci, którzy poszliby do piekła spłoną. Ich ciała nie zostaną zniszczone, ale poczują, czym jest piekło (...) Dla nich będzie to błogosławieństwo, ponieważ będą prosić o przebaczenie”
(Bóg Ojciec do ks. Michela Rodrigue'a, 2018)

„Tym, którzy wierzą, że żyją w świetle, ale nadal łamią wszelkie przykazania dane od Boga, tym duszom ja, św. Józef, mówię, że one nie będą mogły zobaczyć stanu swej duszy i przeżyć. (...) Tak stanie się z wieloma, jeśli nie okażą skruchy i się nie nawrócą. Nadal jest czas na skuchę, ale on kończy się z każdym dniem.”
(św. Józef do Janie Garzy, 9.09.1995)

Ludzie, oświeceni przez Ducha Świętego, będą szukali pomocy, część z nich nie będzie wiedzieć, co robić. Kościoły się zapełnią i konfesjonały będą oblegane. Ci, którzy nie będą mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi, będą z żalem głośno wymieniać swoje grzechy. Rolą tych, którzy, jako przygotowani do ostrzeżenia, przyjmą to wydarzenie z radością, będzie pomaganie zagubionym powrócić do Kościoła Chrystusa.

„[...] grzesznicy się nawrócą, słabi zostaną podtrzymani, chorzy uzdrowieni, oddaleni powrócą do domu Ojca, ofiary podziału i rozdzielenia odnajdą pełnię jedności.”
(S. Gobbi, Do kapłanów..., orędzie 546)

Bł. Annie Marii Taigi Bóg pokazał, że wielu ludzi z różnych religii i narodów nawróci się. Będą to ci, którzy przyjmą prawdę o sobie i wybiorą Boże Miłosierdzie. Powrócą oni do jedności z Kościołem.

„Wszyscy wierni Bogu doświadczą wielkiej radości. Jego dzieci będą szczęśliwe. We wszystkich rodzinach zapanuje miłość”
(Św. Józef do Janie Garzy)

Część ludzi, którzy mimo wszystko zaprzeczą swoim grzechom i wybiorą piekło, będzie zaprzeczać ostrzeżeniu i interpretować je jako zjawisko naturalne. To nadprzyrodzone zjawisko będą tłumaczyć w sposób „naukowy”.

„Nawet wtedy niektóre z moich dzieci będą zaprzeczać, jakoby ostrzeżenie przyszło z mojego królestwa, i zbuntują się przeciwko Mnie, jednocząc się ze złem”.
(Jezus do Marii de Bonilli 22.11.2014)

Tak świat zostanie przygotowany na czas sprawiedliwości - ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa na Ziemię.  

Mobirise

Ostrzeżenie - jak się przygotować?

Skrucha i pokuta.

Matka Najświętsza, w objawieniach z ostatnich wieków wzywa każdego i każdą z nas do skruchy, powrotu do Boga, naprawy życia, pokuty za grzechy własne i całego świata.

Dlatego szczególnie teraz, w naszych czasach, spodziewając się Ostrzeżenia, jesteśmy wezwani do rachunku sumienia i szczerej, dobrej spowiedzi, jeżeli to możliwe, to najlepiej z całego życia, by stanąć już teraz w prawdzie o sobie przed Bogiem i zyskać odpuszczenie wszystkich grzechów. Aby ją dobrze odbyć należy wypełnić wszystkie warunki dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

Dlatego konieczne jest wzywanie Ducha Świętego o dar pobożności, aby Bóg odkrył przed nami, czym obraziliśmy Boga. Konieczna jest codzienna, szczera modlitwa - indywidualna i rodzinna.

Przebaczenie.
Przebaczenie z serca naszym winowajcom, jest bardzo ważne, aby móc prawdziwie pojednać się z Bogiem. Módlmy się o dobre rozeznanie komu i za co nosimy żal w sercu, abyśmy mogli z serca przebaczyć.

Maryja wzywa nas do codziennej modlitwy na różańcu. Jak najczęściej korzystajmy z sakramentu Eucharystii, czytajmy codziennie Pismo Święte, adorujmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Podejmijmy pokutę.
Indywidualna pokuta oznacza regularny post, rezygnację z wygód, małe, codzienne wyrzeczenia, a także modlitwę w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata.

Św. Józef tak mówił do Janie Garzy (19.03.1966): 
„Módl się dziecko módl. (...) Rób wszystko, do czego wzywa cię Najświętsza Maryja. Bądź silnym posłańcem, który żyje jej przesłaniami o pokoju, modlitwie, Mszy Świętej, poście, nawróceniu i czytaniu Pisma Świętego. Róbcie to jako rodzina. (...) Bądźcie świętą rodziną, módlcie się razem, kochajcie się i przebaczajcie sobie nawzajem. (...) Żyjcie jak Boży lud, prowadząc dobre, proste i sprawiedliwe życie. Każda rodzina musi poświęcić się Świętemu Sercu Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi oraz mojemu wstawiennictwu i ochronie, żebyśmy mogli prowadzić was bliżej Boga. Przygotujemy was na to co nadchodzi. (...) Nie bójcie się niczego, ale oddajcie się Duchowi Świętemu, który pomoże wam wypełnić świętą Bożą wolę.”

Zalecenia te, są także powtarzane w licznych orędziach Maryi i Jezusa.

„Niektórzy wyprostują swoje ścieżki, inni wyprą się mojego Syna, przez co staną się prześladowcami mojego wybrańca”
(Maryja do Luz de Marii de Bonilli) 

Mobirise

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

Ruch pokutny

NAPISZ DO NAS

kontakt@pokuta.com.pl